Ὀδυσσέας Ἐλύτης (1911 - 1996)


ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΙ
Σ


ΣΕΛΙΣ 1
Τοῦ Αἰγαίου (I, II)
Κλίμα τῆς ἀπουσίας (I, II, III)
Δεύτερη Φύση (II, III)
Ἑπτὰ νυχτερινὰ ἑπτάστιχα (II, III, IV, V)
Παράθυρα πρὸς τὴν πέμπτη ἐποχὴ (III, IV, VI)
Διόνυσος (α', ζ')
Οἱ κλεψύδρες τοῦ ἀγνώστου (γ')
Ἑλένη
Αἰθρίες (IV, VI, VII, VIII, IX, XVII, XVIII, XX, XXI)
Ἡ συναυλία τῶν γυακίνθων (I, II, VII, X, XIII, XX)
Ἡ Μαρίνα τῶν Βράχων
Ἡλικία τῆς γλαυκῆς θύμησης
Γέννηση τῆς μέρας
Ἡ τρελλὴ ροδιὰ

ΣΕΛΙΣ 2
Ἥλιος ὁ πρῶτος (II, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVIII)
Παραλλαγὲς πάνω σὲ μιὰν ἀχτῖδα (Κόκκινο, Κίτρινο, Ἡ Πορτοκαλένια, Μενεξελὶ )

ΣΕΛΙΣ 3
Ἆσμα ἡρωικὸ καὶ πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο ἀνθυπολοχαγὸ τῆς Ἀλβανίας
----- A' , B' , Γ', Δ'
----- Ε' , ΣΤ' , Ζ' , Η'
----- Θ' , Ι' , ΙΑ' , ΙΒ'
----- ΙΓ' , ΙΔ'

ΣΕΛΙΣ 4
Τὸ Ἄξιον Ἐστὶ
----- Ἡ Γένεσις
----- Τὰ Πάθη
-------- Ἀνάγνωσμα Πρῶτο - Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Μέτωπο
-------- Ἀνάγνωσμα Ἕκτο - Προφητικὸν
----- Δοξαστικὸν

ΣΕΛΙΣ 5
Ἕξη καὶ μία τύψεις γιὰ τὸν οὐρανὸ
----- Ὁ ἀγράμματος καὶ ἡ ὡραία
----- Λακωνικὸν
----- Ὁ ἄλλος Νῶε
----- Ἑφτὰ μέρες γιὰ τὴν αἰωνιότητα