Γιάννης Ρίτσος (1909 - 1990)


ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΙΣ


ΣΕΛΙΣ 1
ΕΣΣΔ
Ἐξήγηση
Ἐπιτάφιος

ΣΕΛΙΣ 2
Σονάτα τού Σεληνόφωτος
Τὸ τραγούδι τῆς ἀδελφῆς μου
Μιὰ πυγολαμπίδα φωτίζει τὴ νύχτα
Ἐαρινὴ συμφωνία
Τὸ ἐμβατήριο τοῦ ὠκεανοῦ

ΣΕΛΙΣ 3
Ἡ καμπάνα
Ἐρωτικὴ ἱστορία
Κάθε γουλιὰ τοῦ ἀγέρα...
Ἄ, ἐκεῖνο τὸ γειτονικὸ κορίτσι...
Ἐδῶ ὅλα τ’ ἄγνωστα...
Ὤ, ἐσὺ δὲν ἄκουσες ποτέ...
Ἄλλοτε διαβάζαμε τὰ μαθήματά μας...
Παιδικὸ
Πολιορκημένη γειτονιὰ
Τότε ὁ Ἀλέξης
Εἶναι καὶ τούτη ἡ τρυφερότητα...
Χωρὶς τελεία τ' ὄνειρό μας!..
Τὸ τραῖνο
Ἤτανε τότε...
Τὸ σπίτι μας...
Ὁ θάνατος μπαινόβγαινε...
Εἰρήνη...
Ὅταν θαυμάζης, ὅταν ἀγαπᾶς...
Καμμιὰ φορὰ ποὺ βραδιάζει...
Πρὸς τὰ μέσα ἤ πρὸς τὰ ἐξω;
Εἶχε ἀρχίσει νὰ βλέπῃ...
Ἀθανασία
Μεταποίηση
Δῶ πέρα ὁ οὐρανός...
Καμμιὰ φορὰ κόβαν καλάμια...
Τί περιμένουμε;..
Γιατί νὰ φύγῃς, ἀγόρι μου;..
Εἶχα τραγουδήσει τὰ χέρια του...
Ξεχασμένος καλλιτέχνης
Πέντε καράβια είχαν βουλιάξει...

ΣΕΛΙΣ 4
Πρωινὸ Ἆστρο
Σχῆμα τῆς ἀπουσίας
Ἡ ἐορτὴ τῶν ἀνθέων
Δύο Ἀφηγήματα - Ι.Μιὰ παλιὰ ὑπηρέτρια
- -- - - -- - - -- - - - - ΙΙ.Πειρατὴς ἀπήγαγε τὴ γυναῖκα του
Ἕνα σκυλὶ μέσα στὴ νύχτα

ΣΕΛΙΣ 5
Ὅταν ἔρχεται ὁ Ξένος
Οἱ γερόντισσες κ' ἡ θάλασσα
Καλός ὁ Θάνατος!..
Εἰκονοστάσι πέτρινο...
Ὅταν φτάνουμε στὴν ἄκρη τῆς σιωπῆς...
Καὶ τὸ περίπτερο...
Σπάνια, κατὰ τὸ βράδυ...
Ἕλληνες καραγωγεῖς
Ἡ νύχτα μπαίνει...
Ἀκριβῶς τότε
Καινούργια νίκη
Τό τέλος μιᾶς ὁμιλίας
Μόνος μὲ τὴ δουλειά του
Νὰ μήν ἀκούγεται!
Ἡ Ὄστραβα
Τὸ μοναχικὸ ἄροτρο
Ὕστατος ὀβολὸς
Τὰ πρότυπα