Γιῶργος Σεφέρης (1900 - 1971)


ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΙΣ

ΣΕΛΙΣ 1
Ἀργὰ μιλοῦσες
Ἡ λυπημένη
Ἄρνηση
Σχόλια
Ἐρωτικὸς Λόγος
– Α’ –
– Β’ –
– Ε’ –
Μυθιστόρημα
– Γ’ –
– Η’ –
– Ι’ –
– ΙΖ’ –
– ΙΗ’ –
– ΚΔ’ –

ΣΕΛΙΣ 2
Φυγὴ
Μὲ τὸν τρόπο τοῦ Γ.Σ
Ἕνας λόγος γιὰ τὸ καλοκαίρι
Ἐπιφάνια, 1937
Τὸ φύλλο τῆς λεύκας
Ἀλληλεγγύη
Πρωὶ

ΣΕΛΙΣ 3
Ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἀσίνης
Τριζόνια
Τελευταῖος Σταθμὸς
Ἁγιάναπα, Α’
Ἑλένη
Τρία κρυφά ποιήματα