- Προτείνουμε Καροῦζο


Τὰ πουλιὰ δέλεαρ τοῦ Θεοῦ (ΙΙ)


Θὰ περάσουν ἀπὸ πάνω μας ὅλοι οἱ τροχοὶ
στὸ τέλος
τὰ ἴδια τὰ ὄνειρά μας θὰ μᾶς σώσουν.
Ἀγάπη μεῖνε στὴν καρδιά -
αὐτός ἂς εἶναι ὁ κανών τοῦ τραγουδιοῦ σου.
Μὲ τὴν αγάπη
θὰ σηκώσουμε τὴν ἀπελπισιά μας
ἀπ' τὸ ἀμπάρι τοῦ κορμιοῦ.
Δέν εἶναι φορτίο γιὰ τἠ χώρα τῶν ἀγγέλων
ἡ ἀπελπισιά.
Καὶ προπαντός
ἂς μήν ἀφήσουμε τὴν ἀγάπη
νὰ συνωστίζεται μὲ τόσα αἰσθήματα...